Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ


Επισκευή Υπολογιστών
Ανίχνευση και Αφαίρεση Ιών
Εγκατάσταση Λειτουργικού Συστήματος (Windows - Linux)
Εγκατάσταση Εξοπλισμού ADSL
Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου
Ανάκτηση Δεδομένων
Αναβαθμίσεις Υπολογιστών